Regionalne Programy Operacyjne

RPO to programy dedykowane poszczególnym województwom. Każdy program wpiera OZE (Odnawialne Źródła Energii) i jest skierowany do  przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Każdy program ma przypisane kierunki wsparcia i obejmuje wszystkie strefy gospodarki. Środki na finansowanie w ramach RPO pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i obejmują również instalacje fotowoltaiczne. Dofinansowania z RPO to średnio 70% kosztów całej inwestycji. Jednak w przypadku tego programu możliwe do uzyskania środki zależne są od budżetu regionu. Sprawdzimy możliwości finansowania, które można uzyskać w Twoim województwie.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl