2023-09-26

Fotowoltaika w bloku lub kamienicy - nowe przepisy

Mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została przyjęta przez sejm i podpisana przez prezydenta. Poniżej przedstawimy warunki i zasady rozliczeń fotowoltaiki w bloku.

 

Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych będą mogli składać wnioski o otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego. Wyprodukowana energia elektryczna będzie mogła być wykorzystana w rozliczeniach za energię elektryczną za pośrednictwem depozytu prosumenckiego. Jej wartość może być również wpłacana bezpośrednio na wskazane przez prosumenta konto bankowe.

 

Żeby uzyskać status prosumenta lokatorskiego trzeba będzie spełnić następujące warunki:

  • mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym, np. na dachu, balkonie, elewacji,
  • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
  • budynek musi w przeważającym stopniu pełnić funkcję mieszkalną.

 

Wypłacone środki będzie można przeznaczyć na:

  • rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej,
  • obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, za energię elektryczną, ciepło, gaz, administrację, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE,
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

 

Rozliczenie wyprodukowanej energii będzie składać się z dwóch etapów:

  • za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję,
  • nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 r. - po cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

 

 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl