2023-06-23

Bezzwrotna premia ekologiczna dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjmuje wnioski w ramach konkursu na finansowanie zielonych inwestycji firm. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Konkurs ma wspierać wdrażanie rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw oraz modernizację infrastruktury.

Warunkiem złożenia do BGK wniosku w programie jest uzyskanie promesy kredytowej.

Kto może się starać o wsparcie?

Wsparcie w konkursie przeznaczone jest dla:

  • przedsiębiorców z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 pracowników)
  • przedsiębiorców z kategorii małych spółek o średniej kapitalizacji (do 499 pracowników)
  • spółek o średniej kapitalizacji (do 3000 pracowników).

Wsparcie ma formę dotacji – premii ekologicznej umożliwiającej refundację nawet do 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Nabór wniosków trwa do 17 sierpnia br. Pula środków w programie wynosi 660 mln zł. Wyniki konkursu pojawią się prawdopodobnie pod koniec roku.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie BGK:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/#c28033

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl