2023-04-27

Fotowoltaika do 150 kW zwolniona z pozwolenia na budowę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestorzy montujący mikroinstalacje fotowoltaiczne nie muszą uzyskać na nie pozwolenia na budowę. Zmiany, które zostaną wprowadzone w ustawie o odnawialnych źródłach energii, sprawią, że to zwolnienie obejmie także większe instalacje PV.
 

Na ten moment zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy instalacji fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 50 kW (mikroinstalacji). Roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy elektrycznej większej niż 50 kW wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ten stan rzeczy powinien się wkrótce zmienić za sprawą kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, której projekt został w tym tygodniu przyjęty przez rząd.

 

Wprowadzenie zwolnienia z pozwolenia na budowę dla większych instalacji fotowoltaicznych to wymóg, który musi zostać wprowadzony do polskiego prawa, co wynika z zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii - RED II. Ma to zapewnić przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o OZE (UC99).

Granicą mocy zainstalowanej wymaganą przed dyrektywę RED II dla jak najszybszego procedowania inwestycji fotowoltaicznych jest wartość 150 kW i taka została zapisana w projekcie.
 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl