2023-04-21

Program Mój Prąd 5.0 rusza już 22.04.2023 ☀

Program Mój Prąd 5.0 rusza w najbliższą sobotę. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ w najbliższą sobotę wypada również Światowy Dzień Ziemi!

 

Na realizację programu przewidziano 955 mln zł. Zmienia się źródło finansowania. Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.1 “Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Program potrwa do 22 grudnia 2023 roku, chyba że budżet wyczerpie się wcześniej. W tym aspekcie Minister zapowiedział jednak bardzo istotny bonus. Gdyby budżet rzeczywiście wcześniej uległ wyczerpaniu, w odwodzie jest dodatkowe 400 milionów złotych dla potencjalnych zainteresowanych beneficjentów.
To oznacza, że na realizację programu przewidziano więcej środków niż w pierwszej edycji programu Mój Prąd, gdy do dyspozycji był 1 mld zł. W edycji 5.0 do wykorzystania może być nawet łącznie 1 mld 355 mln zł. Warto również dodać, że mimo zmiany źródła finansowania został utrzymany ten sam okres kwalifikowalności co w poprzedniej edycji, a więc 1.02.2020 r. 

Bonus za przejście na net-billing

Tak jak już wielokrotnie informowaliśmy, Mój Prąd 5.0 podobnie jak Mój Prąd 4.0 będzie dotyczył prosumentów rozliczających się w net-billingu. W programie przewidziano kolejny bonus - dla osób rozliczających się w systemie opustów, które będą chciały przejść na net-billing przewidziano zachętę za zmianę systemu rozliczeń w wysokości 3 tys. zł. dofinansowanie będzie mogło przysługiwać osobom, które już skorzystały z programu Mój Prąd, ale będą chciały zainwestować w dodatkowe urządzenia, np. pompę ciepła.

 

W Moim Prądzie będzie można więc wyróżnić trzy grupy wnioskodawców:

I) Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania

II) Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania pod warunkiem przejścia na net-billing

III) Wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe

 

Kwoty dofinansowania

Przewidziane kwoty dofinansowania są zgodne z poprzednimi zapowiedziami. Przypomnijmy je jednak. Dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0 będzie mogło wynieść nawet 58 tys. zł. Będą to następujące kwoty:

- do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)

- do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;

- do systemu EMS / HEMS - do 3 tys. zł;

- pompa ciepła powietrze-powietrze - 4,4 tys. zł, lub

- gruntowa pompa ciepła -  28,5 tys. zł, lub 

- pompa ciepła powietrze-woda - 12,6 tys. zł, lub

- pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną - 19,4 tys. zł, lub

- magazyn ciepła - 5 tys. zł 

- kolektory słoneczne c.w.u - 3,5 tys. zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania przy inwestycji we wszystkie komponenty i gruntową pompę ciepła to 58 tys. zł: 7 tys. zł mikroinstalacja fotowoltaiczna + 16 tys. zł magazyn energii + 3 tys. zł system EMS / HEMS + 3,5 tys. zł  kolektory słoneczne + 28,5 tys. zł gruntowa pompa ciepła.  

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl