2023-01-05

Fotowoltaika na abonament ☀

Koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej jest wysoki. Można go pokryć z kredytu, ale obecnie oprocentowanie jest bardzo wysokie. Innym wyjściem jest wynajem fotowoltaiki i płacenie abonamentu.

Zalety wynajęcia instalacji fotowoltaicznej
☘ bez wysokich kosztów własnych na inwestycję,
☘ brak formalności do załatwiania,
☘ zmniejszenie kosztów energii elektrycznej,
☘ możliwość wykupienia instalacji po okresie leasingu.

 

Różne warianty umowy instalacji fotowoltaicznej

Mikroinstalację można mieć bez wkładu własnego albo z nim. Umowę można zawrzeć na różny czas. Są firmy, które proponują kilka wariantów do wyboru (np. 15,20, 25 lat) Można znaleźć nawet wariant wynajmu testowego na rok.

 

Sposoby rozliczania za instalację fotowoltaiczną

Można płacić tylko abonament, którego wysokość zależy np. od mocy wynajętej instalacji. Moc dobiera się tak, żeby zapewniała maksymalną autokonsumpcję. Nadwyżki prądu przekazane do sieci są rozliczane przez prosumenta z operatorem sieci, z którym ma umowę kompleksową.
Może być również przeprowadzane bilansowanie instalacji i ustalanie opłaty zależnie od uzyskanej ilości energii elektrycznej. Ustala się stawkę jednostkową za 1 kWh lub 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Wysokość opłat miesięcznych zależy od tego, ile prądu wyprodukowała instalacja. Firma instalacyjna daje gwarancję produkcji energii elektrycznej na określonym poziomie.

 

Kto pokrywa koszty inwestycji i jej obsługi?

Wszystkie sprawy związane z zaprojektowaniem instalacji, załatwieniem formalności prawnych pozwalających na jej przyłączenie, a także wykonanie mikroinstalacji leżą w gestii firmy leasingującej. To ona również pokrywa wszelkie koszty z tym związane. W trakcie trwania umowy wynajmu to firma dba o konserwację, przeglądy i ewentualne naprawy instalacji. Mikroinstalacja jest objęta wieloletnią gwarancją dwojakiego rodzaju. Dotyczy ona sprawności instalacji oraz dobrego technicznego stanu komponentów.

 

Kto jest właścicielem instalacji fotowoltaicznej na abonament?

W trakcie trwania umowy wynajmu mikroinstalacji jest ona własnością firmy, z która podpisaliśmy umowę. Po upływie tego okresu przechodzi ona na własność prosumenta, co może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty za wykup. Umowę leasingową można też rozwiązać wcześniej, niż zakładano, jednak wymaga to jednoczesnego jej spłacenia. W momencie rozwiązania umowy i rezygnacji z fotowoltaiki jest ona demontowana na koszt firmy instalującej.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl