2022-12-07

Zwiększenie dotacji w programie Mój Prąd!

Od 15 grudnia 2022 r. w ramach programu Mój Prąd będzie można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

 

Dla Wnioskodawców rozliczających się w systemie tzw. net-billing oraz dla Wnioskodawców rozliczających się w systemie opustów net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

- do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;

- do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

- do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;

- do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

 

Dla Wnioskodawców rozliczających się w systemie opustów net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;

 - do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
 - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
 - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

 

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania. Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023.

 

Nabór wniosków w ramach Programu Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl