2022-10-25

Pierwszy milowy krok w budowie systemu recyklingu zużytych paneli PV w Polsce!

Obecna sytuacja geopolityczna  wojna na Ukrainie oraz wywołany nią poważny kryzys energetyczny, szalejące ceny paliw kopalnych, strach przed blackoutem oraz szeroko dyskutowane ryzyko dalszych zmian klimatycznych – przyczyniły się do boomu na inwestycje związane z energią ze źródeł odnawialnych. Zarówno elektrownie słoneczne jak i wiatrowe mają ogromny potencjał do obniżenia cen energii i uniezależnienia gospodarek od paliw kopalnych i stanowią cudowną  środowiskowo bezpieczną alternatywę.

W Polsce liczba elektrowni słonecznych rośnie wyjątkowo szybko, dziś już moc z odnawialnych źródeł energii to blisko 20 GW. Inwestorzy bezustannie poszukują dogodnych terenów pod budowę farm PV, a wydzierżawiający doceniają partnerów o stabilnej pozycji finansowej i odpowiedzialnych ekologicznie. Fotowoltaika jest wciąż dość nową gałęzią energetyki, a użytkowanie instalacji przewidziane jest na 20-30 lat. Dlatego system postępowania z wyeksploatowanymi, w przyszłości, panelami i ich recyklingiem jest wciąż zagadnieniem niepilnym.

Na polskim rynku są jednak firmy, których strategia obejmuje działania długookresowe i które już dziś pracują nad znalezieniem optymalnych procedur i sposobów postępowania ze zużytymi panelami. W duchu europejskiego Zielonego Ładu we wszystkich dziedzinach promuje się gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli taką, w której produkty i surowce pozostają w użyciu jak najdłużej.

W Polsce nie ma dziś jeszcze wdrożonego kompleksowego systemu recyklingu paneli fotowoltaicznych. Można odzyskać częściowo szkło, aluminium i wafle krzemowe – te ostatnie jednak wciąż nie do produkcji nowych ogniw. Utylizacja termiczna oraz składowanie paneli na składowiskach nie są natomiast optymalne – zarówno ze względu na koszt środowiskowy jak cenne surowce, które należałoby odzyskać.

Najpopularniejsze panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego zawierają około 76% szkła, 10% polimeru, 8% aluminium, 5% krzemu, 1% miedzi i mniej niż 0,1% innych metali (srebro, cyna i ołów). Obecnie technologia pozwala na odzysk ok. 90% tych surowców. 

Alseva Pro wraz ze swoim partnerem Biosystem Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zdecydowały o rozpoczęciu działań zmierzających do zbudowania procedur i pozyskania takiej technologii przetwarzania, w której wydajność procesu będzie możliwie najwyższa i opłacalna.

 

W sierpniu 2022 r. po wcześniejszych konsultacjach i analizach w zakładzie przetwarzania Biosystem w Bolęcinie został podpisany list intencyjny w zakresie recyklingu paneli fotowoltaicznych.

Profile działania partnerów, możliwości techniczne, doświadczenie eksperckie i planowana współpraca z ośrodkami akademickimi pozwolą pozyskać i wdrożyć możliwie najbardziej efektywną technologię do przetwarzania zużytych paneli fotowoltaicznych.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl