2022-09-27

Ceny prądu zostaną zamrożone. Będą dodatki dla właścicieli pomp ciepła.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący cen prądu w 2023 r. Przewiduje on zablokowanie stawek za prąd na poziomie z 2022 r. – do limitu zużycia 2 tys. kWh rocznie. W przypadku dużych rodzin oraz rolników limit wyniesie do 3 tys. kWh, choć pierwotnie mówiono o 2600 kWh. Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – otrzymają specjalny dodatek elektryczny – do 1500 zł.

 

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Od 1 stycznia 2023 r. rząd chce zorganizować system wsparcia w opłacaniu kosztów energii elektrycznej, w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

 

Zamrożenie cen prądu 

Rozwiązanie obejmie wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. W przyszłym roku polskie rodziny nie zapłacą wyższych rachunków za prąd – do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh). Według szacunków  kancelarii Rady Ministrów limit ten jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r.

Jeszcze wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 3 tys. kWh.

Dodatkowo, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości do 1500 zł.

 

17 mln gospodarstw

Gospodarstwa domowe po przekroczeniu zużycia – odpowiednio: 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh – za każdą kolejną zużytą kWh będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Według szacunków rządu z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.

 

Dodatek elektryczny

Dla gospodarstw  domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dodatkową propozycję: jednorazowy dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh zostanie ona podwyższona do 1500 zł. Warunkiem otrzymania tego wsparcia będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł.

 

Upust dla oszczędnych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce również aktywnie zachęcić Polaków do oszczędzania energii. Gospodarstwa domowe, które ograniczą zużycie prądu, otrzymają specjalny upust. Rozwiązanie będzie funkcjonować od 1 października 2022 r. Wartość upustu będzie wynosiła 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

Do tej pory – w związku ze szczególną sytuacją dotyczącą cen energii – rząd podejmował różne czasowe działania wspierające odbiorców ciepła. Wprowadzono dodatek węglowy dla rodzin, które opalają swoje gospodarstwa węglem. Dodatek wynosi 3 tys. zł, a rozwiązanie to obejmuje 6,5 mln gospodarstw domowych.

Specjalne dodatki otrzymają również Polacy, którzy ogrzewają swoje domy m.in. skroplonym gazem LPG, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym. Wsparcie finansowe w tym wypadku wynosi od 500 zł do 3 tys. – w zależności od rodzaju źródła ciepła.  

Ponadto do końca 2027 r. zostanie przedłużona ochrona taryfowa na sprzedaż gazu dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola.

Przypomnijmy, że w 2022 r. cena gazu została zamrożona. Jak szacuje rząd, bez tego rozwiązania gospodarstwa domowe mogłyby płacić nawet do 600% więcej za zużyty gaz.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl