2022-09-21

Liczba gospodarstw domowych z fotowoltaiką wzrośnie do 100 mln w 2030 roku

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), liczba gospodarstw domowych korzystających z fotowoltaiki wzrośnie z poziomu 25 milionów obecnie do ponad 100 milionów w 2030 roku. Od 2022 roku w segmencie energetyki słonecznej będzie instalowanych co najmniej 190 GW rocznie, a dynamika rozwoju będzie napędzana celami neutralności klimatycznej i potrzebami obniżenia kosztów cen energii.

 

Elektryfikacja i cele klimatyczne napędzają rynek mikroinstalacji

Na rozwijający się segment mikroinstalacji fotowoltaicznych wpływ będą miały cele związane z neutralnością klimatyczną oraz zwiększona konkurencyjność energetyki słonecznej i rosnący apetyt na czyste źródła energii. Globalny rynek energetyki słonecznej przekroczył 1 TW mocy zainstalowanej, z czego 40 proc. stanowią „rozproszone” instalacje, w tym jedna trzecia przypada na sektor mieszkaniowy. 25 milionów gospodarstw domowych korzysta z przydomowych rozwiązań fotowoltaicznych o łącznej mocy 130 GW. Liczba ta powinna wzrosnąć czterokrotnie i około 2030 roku całkowita liczba przydomowych instalacji PV osiągnie poziom 100 milionów.

Gospodarstwa domowe w coraz większym stopniu przechodzą na bezemisyjną energię elektryczną do celów ogrzewania i chłodzenia (głównie dzięki zastosowaniu pomp ciepła) oraz elektromobilności, w związku z czym zapotrzebowanie na lokalną produkcję energii elektrycznej będzie stale rosło.

Rozwój fotowoltaiki powinien zacząć się od budownictwa

Już dziś fotowoltaika znacząco przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) na świecie. Najnowszy raport Trends in Photovoltaics Applications przygotowany przez IEA Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) wykazał, że zainstalowana moc w energetyce słonecznej na koniec 2020 roku pozwoliła ograniczyć ponad 860 milionów ton CO2 i szacuje się, że próg gigaton został osiągnięty w 2021 roku.

Aby w pełni zdekarbonizować sektor energii elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne będą musiały być instalowane wszędzie, gdzie to możliwe, począwszy od budynków – przekonuje IEA. Zasadnicze znaczenie w tym rozwoju mają gospodarstwa domowe. Od początku boomu fotowoltaicznego, systemy dachowe były rozwijane w kilku krajach, takich jak Niemcy i Włochy, natomiast w innych, takich jak Belgia, Holandia i Japonia występuje obecnie głęboka koncentracja rynku.

Ceny fotowoltaiki na przestrzeni lat

W przeciągu ostatnich 10 lat koszty sprzętu i instalacji PV spadły o ponad 80 proc. Obecnie dachowe systemy fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych można zainstalować za około 1 dolar w przeliczeniu na wat.

Nie bez znaczenia pozostają polityki energetyczne. W niektórych krajach istnieją polityki społeczne mające na celu wsparcie systemów PV w celu łagodzenia ubóstwa (np. w Chinach).

Ze względu na zmienny charakter zarówno produkcji fotowoltaicznej, jak i zapotrzebowania na energię, zaleca się stosowanie opcji elastyczności i możliwości magazynowania energii w domach – zaleca Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl