2022-07-13

Dofinansowanie fotowoltaiki - jak dostać dopłatę na instalację fotowoltaiczną

Istnieje wiele form dofinansowywania inwestycji mających na celu poprawę standardu energetycznego domu, warto więc z nich skorzystać i wiedzieć, jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie do fotowoltaiki. 

 

Do wyboru jest kilka możliwości skorzystania z dopłat do fotowoltaiki, np.

  • program Mój prąd,
  • ulga termomodernizacyjna,
  • program Czyste powietrze,
  • programy lokalne.

 

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój prąd 4.0

Maksymalna wysokość dotacji na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW wynosi 4 tys. zł (do 50% kosztów kwalifikowanych). Jeśli jednocześnie jest instalowane urządzenie służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej (magazyn ciepła lub energii przez nią zasilany), wysokość dofinansowania do fotowoltaiki może wynosić do 5 tys. zł. Dofinansowanie dotyczy prosumentów, którzy rozliczają się w systemie net-billingu.

 

Osoby, które wcześniej odebrały instalację (koszty kwalifikowane od 1 lutego 2020 r.) i rozliczają się w systemie net-meteringu, żeby uzyskać dotację na fotowoltaikę, muszą przejść na net-billing.

 

Osoby, które wcześniej uzyskały dofinansowanie, jeśli będą chciały rozbudować instalację o magazyn energii, ciepła lub system zarządzania, mogą otrzymać dodatkowy bonus w wysokości 2 tys. zł, pod warunkiem przejścia na rozliczanie się w systemie net-billingu.

 

Dofinansowanie fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Mogą z niej skorzystać wszyscy właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych. Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od kwoty do opodatkowania kosztów inwestycji w fotowoltaikę - do 53 tys. zł. Ulga jest przypisana do podatnika, a nie do budynku. Jeśli dom ma 2 właścicieli, każdy z nich może odpisać od dochodu 53 tys. zł.

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki zależy nie tylko od poniesionych kosztów, lecz także od sposobu opodatkowania. Rozliczenia dokonuje właściwy dla danego podatnika Urząd Skarbowy.

 

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu Czyste powietrze

Z programu Czyste powietrze mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunkiem uzyskania dopłaty do fotowoltaiki jest wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Poziom dofinansowania zależy od dochodów wnioskującego i może wynosić maksymalnie 30, 37 lub 69 tys. zł. 

 

Czyste powietrze plus

Od 15 lipca 2022 r. osoby o najniższych dochodach (II i III poziom finansowania) będą mogły składać wnioski o prefinansowanie inwestycji. Po złożeniu wniosku do dofinansowanie wraz z umową z wykonawcą w ciągu miesiąca na konto wykonawcy zostanie przelane 50% dotacji. Druga połowa dotacji zostanie przekazana inwestorowi w ciągu miesiąca od złożenia końcowego rozliczenia inwestycji. W tym programie podwyższono też maksymalną wielkość dotacji do odpowiednio 47 i 79 tys. zł.

 

Fotowoltaika dofinasowanie z programów lokalnych

W wielu miastach i gminach są prowadzone programy wsparcia inwestycji w fotowoltaikę, którymi kierują lokalne samorządy. Każda organizacja określa swoje indywidualne założenia, wymogi oraz wielkość dofinansowania do fotowoltaiki. Dobrze jest śledzić działania gminy w tej dziedzinie, a nawet podejmować inicjatywy mające na celu jej aktywność na tym polu.

 

Źródło:

https://muratordom.pl/instalacje/fotowoltaika/dofinansowanie-instalacji-fotowoltaicznej-jak-dostac-doplate-na-ten-cel-aa-prK6-JAfN-Xb3z.html

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl