2021-11-10

Polska europejskim liderem w liczbie instalatorów fotowoltaiki

Z najnowszego raportu europejskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wynika, że polski sektor fotowoltaiczny tworzy najwięcej miejsc pracy w całej Europie – nawet o ponad 10 tys. więcej niż europejski lider w inwestycjach fotowoltaicznych, czyli Niemcy. Jak podkreślają autorzy raportu, wynika to zwłaszcza z rozwoju segmentu domowej fotowoltaiki, w którym każdy zainstalowany megawat mocy angażuje więcej pracowników niż inwestycje w naziemnej fotowoltaice.

SolarPower Europe wydał raport opisujący rynek pracy w europejskiej branży fotowoltaicznej. Wynika z niego, że w 2020 roku najwięcej miejsc pracy związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych było w Polsce – mimo, że nasz kraj nie był liderem pod względem zainstalowanych w ubiegłym roku mocy w fotowoltaice.

Moc elektrowni fotowoltaicznych, które powstały w ubiegłym roku w Polsce, wyniosła 2,5 GW. Więcej inwestycji w PV zrealizowano w Niemczech (4,9 GW), Hiszpanii (3,5 GW) i Holandii (3,1 GW).

Jednak to właśnie nasz kraj okazuje się liderem europejskiego rynku fotowoltaicznego pod względem liczby pracowników zatrudnionych w firmach z sektora PV.

Jak wynika z szacunków, które podał SolarPower Europe, w naszym kraju w ubiegłym roku w firmach związanych z fotowoltaiką pracowało niemal 91,5 tys. osób. To prawie 12,5 tys. więcej niż liczba zatrudnionych w branży fotowoltaicznej w Niemczech, czyli w kraju, który jest niekwestionowanym europejskim liderem jeśli chodzi o łączny potencjał elektrowni fotowoltaicznych (około 56 GW vs 6 GW w Polsce), a także jeśli weźmiemy pod uwagę przyrosty mocy w PV notowane w ostatnich latach.

Na kolejnych miejscach pod względem liczby pracowników w sektorze fotowoltaicznym znalazły się Hiszpania (40,2 tys.), Holandia (27 tys.), Grecja (24,2 tys.), Francja (18,8 tys.) oraz Włochy (16,8 tys.).

W sumie w krajach UE-27 zatrudnionych w firmach związanych z fotowoltaiką w 2020 roku było około 356 tys. osób. Oznacza to, że co czwarta osoba z europejskiego sektora PV była zatrudniona w Polsce.

Pierwsze miejsce Polski w rankingu największych europejskich rynków fotowoltaicznych pod względem zatrudnienia SolarPower Europe tłumaczy przede wszystkim silnym segmentem domowych instalacji fotowoltaicznych. Autorzy raportu podkreślają, że inwestycje w segmencie domowej fotowoltaiki tworzą więcej miejsc pracy niż inwestycje w dużej, naziemnej fotowoltaice.

Dachowa fotowoltaika odpowiada przeciętnie za około 80 proc. miejsc pracy w unijnym sektorze PV. W Niemczech ten odsetek wynosi około 75 proc., natomiast w Polsce jest to ponad 95 proc. W naszym kraju firmy związane z inwestycjami w naziemne elektrownie solarne odpowiadają tylko za kilka procent zatrudnienia w krajowym sektorze PV.

Drugi czynnik, na który wskazuje SolarPower Europe, to niższe koszty utrzymania pracowników niż w krajach Europy Zachodniej. Ten element, jak podkreśla SPE, wpływa także na relatywnie dużą liczbę miejsc pracy w Grecji, w której skala inwestycji w sektorze fotowoltaicznym jest dosyć niska w porównaniu z europejskimi liderami w inwestycjach w PV.  

W swoim raporcie SolarPower Europe zawarł także prognozę zatrudnienia na europejskim rynku PV do roku 2025. W przypadku naszego kraju jest mowa – w średnim scenariuszu – o spadku zatrudnienia do około 62 tys., co ma wynikać z zakończenia preferencyjnego wsparcia, które napędzało inwestycje w domowej fotowoltaice. Niemniej jednak, jeśli ten scenariusz się spełni, Polska ma być drugim rynkiem pracy w europejskim sektorze PV.

Według tego scenariusza, w połowie obecnej dekady europejskim liderem w liczbie miejsc pracy w branży fotowoltaicznej mają być ponownie Niemcy, gdzie zatrudnienie ma wzrosnąć do około 137 tys.

Na trzecim miejscu analitycy SolarPower Europe widzą Francję (49,2 tys. miejsc pracy), na czwartym Hiszpanię (48,2 tys.), na piątym Grecję (42,4 tys.), a na szóstym Rumunię, gdzie według SPE zatrudnionych w fotowoltaice będzie około 41,3 tys. osób.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl