2021-04-08

Dotacja z Mojego Prądu

Rząd opóźnia ogłoszenie warunków nowej edycji programu Mój Prąd. Jak słychać w branży fotowoltaicznej, ta sytuacja sprawia, że część potencjalnych prosumentów wstrzymuje decyzje o inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne, aby poznać założenia Mojego Prądu 3.0. Tymczasem okazuje się, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją we własną elektrownię fotowoltaiczną.

Jak podał NFOŚiGW rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na dzień 1 lipca 2021 roku. Zmiany dotyczą daty ponoszenia kosztów kwalifikowanych. W trzeciej edycji programu rozpatrywane będą mikroinstalacje fotowoltaiczne, na które koszty kwalifikowane zostały poniesione od dnia 1 lutego 2020 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl