2021-03-18

Warto odliczyć ulgę termomodernizacyjną

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele domów ponoszący wydatki związane m.in. z montażem domowej instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych czy pompy ciepła. Dane na temat efektów zastosowania ulgi za 2019 r. podała "Rzeczpospolita"

 

Rok 2019 był pierwszym, w którym od podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach ulgi termomodernizacyjnej można było odliczyć wydatki związane z montażem odnawialnego źródła energii w domu jednorodzinnym.

Jakie były efekty wdrożenia rozszerzonej ulgi termomodernizacyjnej za rok 2019? Jak podaje Rzeczpospolita, skorzystało z niej 196 tys. osób, które odliczyły łącznie 2,8 mld zł.

O ile maksymalna wysokość odliczenia to 53 tys. zł, to w rozliczeniach za 2019 rok średnia wyniosła 14,4 tys. zł.

Beneficjentami ulgi termomodernizacyjnej mogą zostać podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Może ona objąć wydatki związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej, przy czym uldze nie podlegają przyznane na ten cel dotacje.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się za pomocą skali podatkowej, jak również stosujący 19-procentową stawkę PIT albo opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W gospodarstwie domowym ulga przysługuje każdemu z małżonków będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Każdy z nich może odliczyć do 53 tys. złotych.

Ulga powinna zostać wykazana w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT/O, odpowiednio w polach dotyczących: odliczeń od dochodu, wykazanych w części B załącznika PIT/O – w zeznaniu rocznym, a także wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – w formularzu PIT/O.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl