2020-10-21

Farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne są nowym rodzajem inwestycji w Polsce i są to instalacje o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Oferta przeznaczona jest dla odbiorców instytucjonalnych, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Farma fotowoltaiczna jest to instalacja naziemna, która jest świetnym sposobem na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Czas wykonania inwestycji zajmuje kilka tygodni i jest to ekspresowe tempo w porównaniu do instalacji innych źródeł energii.

Proces inwestycyjny zaczyna się od oceny struktury geologicznej i analizy ekonomicznej w celu ustalenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Po wstępnej ocenie terenu przystępujemy do zaprojektowania instalacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb inwestora. 

Instalacje fotowoltaiczne na farmie mają zwykle moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Wykonanie farmy fotowoltaicznej jest o wiele szybsze od innych instalacji energetycznych. Największe farmy w Polsce mają łączną moc ponad 3 MW. W Polsce farmy fotowoltaiczne z powodzeniem funkcjonują już od jakiegoś czasu, przy czym największa znajduje się w gminie Czernikowo (okolice Torunia). Jej łączna moc wynosi 3,77 MW.

Farma powinna powstać na płaskim terenie, na gruncie klasy IV lub niższej. Ponadto najlepiej, aby w niedalekiej odległości od inwestycji znajdowała się sieć niskiego lub średniego napięcia (od rodzaju sieci zależy wielkość instalacji, jaką można do niej wpiąć), dzięki czemu łatwiejszym zadaniem będzie otrzymanie warunków przyłączenia oraz zawarcie przyłączeniowej umowy.

Wymagania formalne: 

  •  Pozwolenie na budowę
  •  Decyzja środowiskowa 
  •  Warunki przyłączenia 
  •  Koncesja na produkcję energii z odnawialnego źródła 

 

źródło: www.globenergia.pl  

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl