2020-09-23

Co zmienia się w przepisach PPOŻ instalacji PV? Sprawdź

Konsekwencją zmian w prawie budowlanym jest konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenia do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp. Choć wymóg uzgadniania projektów instalacji z rzeczoznawcami funkcjonował już wcześniej teraz została znacząco rozszerzona liczba instalacji, które będą podlegać uzgodnieniu. Co dokładnie się zmienia?

Do tej pory uzgodnienia były wymagane jedynie dla instalacji, które były wykonywane na budynkach o szczególnych wymogach w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Jedną z zasadniczych zmian, które wchodzą w życie od 19 września jest to, że ten obowiązek będzie dotyczył każdej instalacji PV powyżej 6,5 kWp (bierzemy pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych) niezależnie od typu i charakteru budynku, czy lokalizacji instalacji. Taki zapis oznacza, że w kontekście nowych wymogów będą musiały zostać uzgodnione również instalacje fotowoltaiczne na gruncie, choć stanowią one mniejsze zagrożenie pożarowe, niż przykładowo instalacje o mocy 5 kWp, ale wykonane na budynku o szczególnych wymogach w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

Do tej pory uzgodnienia były wymagane jedynie dla instalacji, które były wykonywane na budynkach o szczególnych wymogach w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Jedną z zasadniczych zmian, które wchodzą w życie od 19 września jest to, że ten obowiązek będzie dotyczył każdej instalacji PV powyżej 6,5 kWp (bierzemy pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych) niezależnie od typu i charakteru budynku, czy lokalizacji instalacji. Taki zapis oznacza, że w kontekście nowych wymogów będą musiały zostać uzgodnione również instalacje fotowoltaiczne na gruncie, choć stanowią one mniejsze zagrożenie pożarowe, niż przykładowo instalacje o mocy 5 kWp, ale wykonane na budynku o szczególnych wymogach w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

Mimo wprowadzenia nowych przepisów prawa budowlanego, wciąż nie ma jasnych
przepisów wykonawczych, które określałyby co powinno podlegać uzgodnieniu i jakie rozwiązania techniczne powinny być brane pod uwagę. Nie ma żadnych oficjalnych stanowisk, które mogłyby dać rzeczoznawcom drogowskaz jak należy podejść do tematu uzgodnień.

Z informacji, które uzyskało Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej (SBF POLSKA PV) m.in. od organów PSP dotyczących kryteriów, według których należy uzgadniać instalacje PV wynika, że głównie należy korzystać z zasad wiedzy technicznej, która bazuje na normach i rozporządzeniach. Ze wszystkich norm, które pojawiały się w piśmie, które Komenda Główna PSP wystosowałą w tej sprawie do SBF Polska PV na szczególną uwagę zasługuje ostatnia wymieniona norma niemiecka VDE – 2100-712, która mówi o rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa ppoż. i prowadzenia akcji gaśniczej. Normy wymienione przez Komendę główną PSP to:

  • PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7 712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania;
  • PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji;
  • PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań;
  • PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór;
  • VDE-AR-E 2100-712 Anwendungsregel:2018-12 Maßnahmen für den DC – Bereich einer Photovoltaikanlage zum Einhalten der elektrischen Sicherheit im Falle einer Brandbekämpfung oder einer technischen Hilfeleistun    

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Dokument przygotowany przez Stowarzyszenie we współpracy z partnerami wspierającymi wypracowało zasady, w oparciu o które taki projekt powinien zostać wykonany i jakie elementy powinien zawierać. Część elementów zawartych w poradniku wynika z korespondencji przeprowadzonej z PSP, niemniej jednak – nie można tego traktować jako normę, lecz jako rekomendację stowarzyszenia dla projektantów instalacji fotowoltaicznej oraz rzeczoznawców ppoż.

Procedura realizacji inwestycji w przypadku instalacji PV powyżej 6,5 kWp.

  1. Decyzja o inwestycji.
  2. Przygotowanie projektu.
  3. Konsultacja projektu z rzeczoznawca ds. ppoż.
  4. Wykonanie instalacji.
  5. Zgłoszenie do organów PSP – odpowiedzialność po stronie inwestora.

 

 

źródło: www.globenergia.pl 

 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl