2020-05-25

Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych

1. Posadowienie instalacji PV na budynku

Specjaliści zauważają, że szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzenie tras kablowych przez ścianę oddzielenia pożarowego oraz na odległości pól modułów, które należy utrzymywać względem tej ściany. Ważne jest także odpowiednie posadowienie pól modułów fotowoltaicznych na dachu. Ma to zapobiec przedostaniu się ognia do wnętrza budynku oraz ochronić instalację, gdy płonie wnętrze budynku.

2. Wykonywanie połączeń za pomocą szybkozłączek

Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej należy pamiętać o korzystaniu z szybkozłączek tego samego typu i producenta. Ryzykowną sytuacją jest połączenie przez instalatora dwóch różnych typów szybkozłączek, ponieważ istnieje poważne zagrożenie wystąpienia łuku elektrycznego. Nieprawidłowe zastosowanie szybkozłączek po stronie DC może przyczynić się do powstania zagrożenia pożarowego.

3. Badania termowizyjne

Inspekcja przeprowadzana kamerą termowizyjną pozwala dostrzec gorące punkty, wskazujące na uszkodzenie badanego elementu. W ten sposób można przedwcześnie wykryć miejsce, w którym wysoka temperatura mogłaby doprowadzić do zainicjowania pożaru. Niektóre obiekty, takie jak: szybkozłączki przy falowniku i rozdzielnicach DC, ogniwa PV, czy falownik, ze względu na swoją naturalnie wysoką temperaturę nie powinny być umieszczone przy materiałach palnych.

4. Pomiary elektryczne

W kwestiach ochrony przeciwpożarowej istotnymi pomiarami są: pomiar rezystancji izolacji oraz pomiar ciągłości. Wyniki badania muszą mieścić się w założonych wartościach, co wtedy gwarantuje poprawne wykonanie wszystkich połączeń. Zalecane jest wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji po stronie DC, a także AC.

5. Momenty dokręcenia

Aparaty elektryczne szczególnie po stronie stało-prądowej muszą być dokręcone z odpowiednim momentem, który zminimalizuje wystąpienie łuku elektrycznego. Jest to bardzo często bagatelizowane przez instalatorów. Skutkiem takiego zachowania może być uszkodzenie przewodu w miejscu łączenia (zbyt mocne dokręcenie) albo wzrost rezystancji połączenia (zbyt luźne dokręcenie).

6. Ochrona kabli i przewodów 

Odpowiednie ułożenie kabli i przewodów jest podstawą w niwelowaniu zagrożenia pożarem. Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie ich prowadzenie oraz zabezpieczenie. Wymagane jest luźne ułożenie, bez obciążeń mechanicznych oraz poddawanie naprężeniom. Niewskazane jest układanie na szorstkim podłożu i kontakt z ostrymi krawędziami.

7. Odpowiednie narzędzia 

Kluczową kwestią w temacie wykonywania połączeń jest stosowanie odpowiednich, dedykowanych narzędzi. Tylko profesjonalne narzędzia pozwalają na wykonywanie instalacji na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Narzędzia te, w rękach doświadczonego instalatora, pozwalają przyczynić się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa całego układu.

8. Oznaczenia instalacji PV

W razie niebezpieczeństwa bardzo ważne jest szybkie zweryfikowanie umiejscowienia elementów instalacji. W tym aspekcie kluczowe jest odpowiednie oznakowanie, które  umieszcza się w odpowiednich miejscach. Jest to także pomocne przy pracach serwisowych przy instalacji, a także przy zwykłej eksploatacji.

9. Przeglądy serwisowe

Zaletą instalacji fotowoltaicznej jest jej bezobsługowość. Jednak dla utrzymania bezpiecznej i prawidłowej pracy, wymagane jest przeprowadzanie okresowych przeglądów. Niektóre przeglądy może wykonywać inwestor, jednak ważną sprawą jest dokonywanie regularnych, kompleksowych przeglądów przez doświadczonych serwisantów bądź instalatorów. Przeglądy elementów instalacji muszą odbywać się w określonych wcześniej odstępach czasowych.

10. Dodatkowe zabezpieczenia PPOŻ

Istnieją dodatkowe rozwiązania które jeszcze bardziej przyczyniają się do ochrony przeciwpożarowej, takie jak wykrywanie łuku elektrycznego, okresowa konserwacja instalacji, stosowanie materiałów wysokiej jakości. Są one ostatnią deską ratunku, mogącą powstrzymać zagrożenie i ocalić instalację. Jedną z dodatkowych opcji, jest minimalizacja zagrożeń dla strażaków, mająca na celu przyspieszenie ewentualnych działań z ich strony, a także szybsze rozpoznanie elementów instalacji i ich umiejscowienia.

 

 

 

źródło: polskapv.pl 

 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl