2020-02-06

Agroenergia- Rolnik jako Przedsiębiorca

Agroenergia to szansa dla rolnika, który jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. Celem programu jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

 

Rolnik i Hodowca to jednocześnie przedsiębiorca jak i producent.Obecne rozwiązania pozwalają rolnikowi na korzystanie z ulg w podatku rolnym. Polegają one na odliczeniu od podatku rolnego 25% wartości instalacji fotowoltaicznych. 

  • Ulgę można rozliczać przez okres 15 lat.
  • Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.
  • Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja.
  • Z ulgi można skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl