2020-01-07

Dopłaty do pojazdów elektrycznych – nabór wniosków w pierwszym kwartale 2020

Pod koniec listopada weszło w życie rozporządzenie o dopłatach do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednakże, by z takiego dofinansowania skorzystać, konieczne jest ogłoszenie konkursu przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Ministerstwo Klimatu rozwiało wątpliwości ogłaszając, że wnioski będzie można składać już w pierwszym kwartale 2020 roku! 

 

Warunki udzielania wsparcia

Maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej w jednym naborze wynosi 30% ceny nabycia, jednak nie więcej niż 37 500 zł, w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną. Cena nabycia takiego pojazdu nie może przekroczyć 125 000 zł.

Wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna w umowie o udzielenie wsparcia zobowiąże się do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu oraz do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Dotacja ma dotyczyć tylko pojazdów fabrycznie nowych, które nie były przed zakupem zarejestrowane.

Jak podaje MK, szczegółowa analiza dotychczasowych przepisów wskazała jednoznacznie, że należy zwolnić z podatku dochodowego, pochodzące z FNT, dotacje dla obywateli. Planowane zniesienie opodatkowania sprawi, że środki zostaną w pełni wykorzystane na poprawę jakości środowiska i rozwój elektromobilności.

 

 

 

źródło: 

www.globenergia.pl 

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl