2019-11-07

Ustawa OZE przyjęta! Nowa definicja prosumenta

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o OZE wypracowaną przez międzyresortowy zespół ds. ułatwienia inwestycji w fotowoltaice. W ten sposób rząd planuje zredukować emisję CO2 – łatwy i możliwy do udźwignięcia dla polskiego społeczeństwa.

System opustów,  obejmuje na dzisiaj jedynie osoby fizycznie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Na podstawie nowych zapisów w ustawie o OZE ma się to zmienić. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły na tych samych zasadach co osoby fizyczne korzystać z sieci, jak z magazynu energii i produkować zieloną energię. Energię będą mogły zużywać na bieżąco, a nadmiar oddawać do sieci. Energię zdeponowaną w sieci będą mogły pobierać w okresie roku rozliczeniowego w okresach wzmożonego zapotrzebowania lub w czasie, gdy fotowoltaika nie będzie pracować. Podsumowując, przedsiębiorcy zyskają status prosumenta! Co więcej, powołując się na zapisy ustawy, jeśli przedsiębiorca posiada już mikroinstalację, będzie miał możliwość – alternatywnie do systemu opustów – sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanego.

Nowelizacja uwzględniała będzie takie kwestie jak:

  • Realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w końcowym użyciu energii brutto do końca roku 2020
  • Obniżenie wysokości opłaty zastępczej co wpłynie na wysokości cen praw majątkowych w kolejnych latach, poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.
  • Umożliwienie przeprowadzenia aukcji w określonych w przepisach maksymalnych ilościach i wartościach energii elektrycznej oraz poziomie cen referencyjnych.
  • Przedłużenie czasu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.
  • Wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia.

Kontakt

 

OzeTechnologia.pl

Ul.Batorego 46/52

87-100 Toruń

Tel. 509 466 531

biuro@OzeTechnologia.pl

 www.OzeTechnologia.pl